สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา..ดอกผลของพ่อสู่ความยั่งยืน โครงการตลาดนัดปัญญา กศน.เมืองกระบี่

สืบสาน รักษา ต่อยอด

Read more

การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่

การดำเนินงานหลักสูตร

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กศน.อำเภออ่าวลึก

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more

โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​เพื่อ​พัฒนา​แนวทาง​การ​เรียน กศน.ให้มีประสิทธิภาพ​ ให้กับ​นักศึกษา​กศน.อำเภอลำทับ

โครงการ​พัฒนา​ศักยภา

Read more