โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำครู ข และ ครู ค หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

โครงการสร้างเครือข่า

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในส่วนราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกร

Read more

กศน.กระบี่พร้อมใจนำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเป็นขวัญกำลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมใจสู้ภัย Covid-19

กศน.กระบี่พร้อมใจนำห

Read more

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคา เช่ารถยนต์ใช้ในส่วนราชการ งบประมาณ 1,485,000 บาท

ประกาศสำนักงานปลัดกร

Read more

เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย “รางวัลพานแว่นฟ้า”

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more