พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.

วันที่13 กันยายน 256

Read more