ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในส่วนราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกร

Read more

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคา เช่ารถยนต์ใช้ในส่วนราชการ งบประมาณ 1,485,000 บาท

ประกาศสำนักงานปลัดกร

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more